Ooglaseren informatie, prijzen technieken en welke kliniek ?Ooglaser informatie

Blog

Ooglaser behandeling vergoed via ziektekostenverzekering

Krijgt u een vergoeding van uw ziektekostenverzekering voor een oog laser behandeling ?
Als u een oog laser behandeling wilt laten uitvoeren dan moet u er op rekenen dat dit rond de €500 per oog zal gaan kosten. Er zijn ziektekostenverzekeringen welke het oog laseren vergoeden. Voor dat u uw ogen gaat laten laseren is het verstandig om uit te zoeken of de ziektekostenverzekeringsmaatschappij waar u verzekerd bent ook uw ooglaser behandeling zal vergoeden.

Vergoeding ooglaseren

Er zijn ziektekostenverzekeringen welke helemaal niets zullen vergoeden en bij andere maatschappijen zult u een module moeten aanzetten waar u een bepaald bedrag per maand voor zult betalen, u zult dus een aanvullende verzekering moeten afsluiten bedenk daarbij wel dat er vaak een wachttijd geldt zodra u zo een module activeert, meestal kunt u dan pas na 6 maanden gebruik maken van deze module. Als u dus aan het einde van het jaar wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar is dit zeker iets waar u rekening mee dient te houden als u van plan bent u ogen te laten laseren.

Goedkope oog laser behandeling via zorgverzekering

Veel mensen gaan ervan uit dat als de oog laser behandeling vergoedt wordt door de verzekering dit altijd goedkoper is. In veel gevallen is dit natuurlijk ook zo, maar u moet wel goed kijken wat u per maand extra aan polis gaat betalen om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw oog laser behandeling. Als de extra premie welke u maandelijks betaald op jaarbasis meer is dan het bedrag welke een oog laser behandeling kost, dan heeft het natuurlijk geen zin om over te stappen naar een andere ziektekostenverzekeraar.


Bij welke oogkliniek uw ogen laten laseren?
Als uw ziektekostenverzekering uw kosten voor oog laseren gaat vergoeden dan kan het zo zijn dat ze dit alleen doen voor een bepaalde oogkliniek, let u hier dus ook op. Het is dan raadzaam om de prijs welke deze oogkliniek rekent voor het oog laseren te vergelijken met andere klinieken.
Stel u krijgt een vergoeding van € 300,- per oog en de behandeling kost totaal € 3.000,- of u krijgt geen vergoeding bij een oog laser behandeling van € 1500,-, dan is de behandeling zonder tegemoetkoming vele malen goedkoper! U zult dus voordat u uw ogen gaat laten laseren eerst wat aanbieders moeten vergelijken en daarbij zult u natuurlijk niet alleen naar de oog laser prijzen moeten kijken maar ook naar de ervaringen van andere mensen, het gaat tenslotte wel om uw ogen!

Eisen zorgverzekering voor het vergoeden oog laseren
Zorgverzekeraars zullen ook eisen stellen om in aanmerking te komen voor een vergoeding zo is één van de eisen dat de behandelende arts BIG geregistreerd is en aangesloten moet zijn bij de NOG. Bij BIG is iedere oogarts geregistreerd, want iedereen die medisch geschoold is staat in dit register.


Leesbrilcorrectie

Heeft u moeite met het lezen ? Als u eenmaal de leeftijd van 40 – 50 jaar bereikt heeft dan zult u merken dat het lezen u wat moeilijker af zult gaan, dit noemen ze ouderdomsverziendheid u zult dus een leesbril moeten dragen als u nog op een ontspannen manier een boek of uw krant wilt lezen.

Tegenwoordig zijn er ook voor ouderdomsverziendheid verschillende technieken ontwikkeld om zonder leesbril toch normaal te kunnen lezen, de Supracor-ooglaserbehandeling en de Multifocale lensimplantatie.

Voor wie zijn de Supracor-ooglaserbehandeling en de Multifocale lensimplantatie geschikt ?

De Supracor® lasertechniek is een vrij nieuwe techniek, het wordt alleen toegepast bij mensen welke een leesbril nodig hebben en bij personen vanaf 48 jaar die verziend zijn (plussterkte) en ook een leesbril dragen. Op het ogenblik is de Suprador-ooglaserbehandeling nog niet voor alle sterktes en refractieafwijkingen toepasbaar maar er wordt wel aan gewerkt om dit mogelijk te maken.

Multifocale lensimplantatie

Bij Multifocale lensimplantatie worden bij personen multifocale kunstlenzen geïmplanteerd dit kan bij mensen vanaf 45 jaar. Het is dus vaker toepasbaar dan bij Supracor het geval is. De lenzen welke geïmplanteerd worden zijn in alle sterktes verkrijgbaar en ook mensen met (hoge) cylindersterktes kunnen geholpen worden met multifocale lensimplantatie.

Als u één van deze ooglaserbehandelingen wilt ondergaan dan kunt u vooraf eerst een vooronderzoek laten uitvoeren, u krijgt dan meteen te horen of uw ogen in aanmerking komen voor een leesbrilcorrectie en welke behandelmethode er zal worden toegepast. Als u een vooronderzoek laat uitvoeren dan zult u er rekening mee moeten houden dat er tussen het onderzoek en de behandeling meestal minimaal een week zit en u maximaal een half jaar na het onderzoek nog behandeld kunt worden met de gegevens welke uit het onderzoek zijn gekomen.

Supracor-ooglaserbehandeling

De Supracor-ooglaserbehandeling duurt ongeveer 3 kwartier en het is een poliklinische ingreep. Hierbij wordt de lasiktechniek gebruikt de oogchirurg zal met een verfijnd instrument een flapje in het hoornvlies maken dat aan één zijde vast blijft zitten. Het flapje zal tijdens de behandeling iets aan de kant gelegd worden. De eximerlaser zal een multifocaal profiel aanbrengen in het hoornvlies, dit profiel zal niet meer verdwijnen. Als de behandeling afgerond is kunt u enkele uren erna al lezen zonder lenzen of bril.


Multifocale lensimplantatie

De multifocale lensimplantatie duurt ongeveer 30 minuten en wordt ook poliklinisch uitgevoerd. Uw oog zal verdoofd worden voor de multifocale lensimplantatie door middel van druppels, als het oog eenmaal goed verdoofd is zal de oogchirurg minuscule gaatjes in de rand van het hoornvlies maken. Uw eigen ooglens zal verwijderd worden en de multifocale kunstlens wordt ingebracht en zal op zijn positie gelegd worden. De zachte opgerolde lens zal in uw oog achter de iris geplaatst worden. De multifocale lensimplantatie wordt in twee delen uitgevoerd eerst wordt er één oog behandeld en de week erna zal het tweede oog behandeld worden.

Nazorg leesbrilcorrectie

Nadat u de leesbrilcorrectie heeft ondergaan zult u de eerste periode nog oogdruppels moeten gebruiken. Ook zult u van de kliniek waar u behandeld bent instructies mee krijgen waar u op letten. U mag na de leesbrilcorrectie niet zelf autorijden en het is raadzaam om thuis enkele uren rust te nemen. De dag na de behandeling zult u terug naar de kliniek moeten komen voor controle.

Kosten leesbrilcorrectie

De kosten voor een Supracor-ooglaserbehandeling zijn ongeveer €2150,- en voor een multifocale lensimplantatie is het helemaal afhankelijk welk type lens u zult krijgen, dit wordt u verteld in het vooronderzoek.

Kiezen van een goede oogkliniek – Vergelijken, hoe en wat?


Oogkliniek ooglaseren

Nederlandse oogklinieken voldoen aan strenge eisen waardoor de kwaliteit van de behandeling in alle klinieken in orde kan worden verondersteld. Toch zijn er grote verschillen tussen oogklinieken, wat de keuze niet gemakkelijk maakt. In dit artikel staan een aantal tips waar je op kunt letten bij het kiezen van een oogkliniek.

De kosten

Al hoewel financien niet de belangrijkste overweging zijn wanneer het om gezondheid gaat, een ooglaserbehandeling wordt niet vergoed door de verzekering en dezelfde behandelmethode met dezelfde apparatuur kan soms wel €3000 in prijs verschillen tussen twee oogklinieken.

De behandelmethoden van de oogkliniek

De behandelmethode bepaalt in grote mate het effect van de behandeling, de kans op complicaties en het discomfort na de behandeling. De behandelmethode wordt over het algemeen bepaald door het medisch team van de oogkliniek.

Niet iedere oogkliniek biedt echter alle opties aan, waardoor de beste keuze niet altijd gemaakt kan worden. Op het moment wordt de Femto LASIK (ook wel Intralase of Femtosecond LASIK) behandeling in combinatie met Wavefront behandeling gezien als meest geavanceerde behandelmethode. Bij de Femto LASIK behandeling wordt een flap in het hoornvlies gecreeerd met behulp van een Femtosecond laser in plaats van een chirurgisch, waardoor de flap veel nauwkeuriger kan worden gemaakt. Met de Wavefront behandeling wordt het hoornvlies zeer nauwkeurig in kaart gebracht, en wordt de ooglaser zo exact mogelijk ingesteld op de specifieke details van het hoornvlies van de patient.

Dit wil niet zeggen dat de Femto LASIK methode altijd de beste keuze is. Afhankelijk van een aantal (medische) factoren kan een andere methode een betere uitkomst bieden. Dit neemt niet weg dat wanneer je naar een kliniek gaat die geen Femto LASIK behandeling aanbiedt, deze methode ook niet tot de mogelijkheden behoort.

De ligging en bereikbaarheid

Wanneer je in Maastricht woont zal je immers niet in een oogkliniek in Groningen gelaserd willen worden, zeker niet als daar ook nog eens het vooronderzoek en nacontroles plaatsvinden. Toch kan het de moeite waard zijn wat ruimer dan je nabije omgeving te kijken. Dit kan behoorlijk in de kosten schelen of een betere behandelmethode opleveren.


De oogartsen

Alle in Nederland behandelende oogartsen voldoen aan strenge eisen en zullen allemaal vakbekwaam zijn. Wel zijn er onderlinge verschillen die wellicht van belang kunnen zijn. Zo speelt ervaring en het aantal uitgevoerde behandelingen een belangrijke rol. Vooraanstaande Nederlandse oogartsen zijn veelal lid van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap en het Nederlands Genootschap Refractie Chirurgen.

Beoordelingen van de kliniek

Op internet zijn vele beoordelingen te vinden van de meeste ooglaserklinieken. Deze verhalen kunnen een goede indruk geven van hoe anderen de kliniek hebben ervaren. Ook op diverse fora worden oogklinieken besproken. Op deze website kan je ervaringen van anderen lezen.

Het gevoel bij de oogkliniek

Als laatste is het gevoel wat je bij de oogkliniek hebt belangrijk. Na een eerste kennismaking bij een informatiebijeenkomst of een vooronderzoek heb je vaak een bepaald gevoel bij een kliniek. Als deze niet goed is, schroom dan niet om naar een andere te gaan.

Prijzen gedaald


Prijzen ooglaseren gedaald

Ruim een jaar of twintig geleden werd de laserbehandeling voor de zogenaamde refractiechirurgie uitgevonden. Sinds een jaar of 10 is deze chirurgie een ware hype in Nederland. Met de lasertechniek kan de brilsterkte ruim verminderd worden, door bijvoorbeeld zeer kleine sneetjes in hoornvlies te maken.

In een korte tijd groeide in Nederland het aantal ooglaser centra drastisch. Normaal gesproken was een klant een kleine 4000 euro kwijt voor zijn ogen te laten behandelen met lasertherapie. Tegenwoordig ligt de prijs vaak rond 2500 tot 3000 euro. Dit is een zeer grote prijsdaling, door de wet van “vraag en aanbod”. In sommige klinieken daalt de prijs zelf tot 600 euro per oog. De prijzen kunnen dalen omdat de klinieken of de oogartsen besparen op overhead. Ze besparen dus op de afwerking van hun gebouwen, kwaliteitsmateriaal, enz.


Tarieven ooglaseren

De prijs om je ogen te laten behandelen met lasertherapie hangt af van de gebruikte techniek en de behandelende arts of ziekenhuis. De meest betaalbare en de meest toegepaste ooglaserbehandelingen zijn LASEK en LASIK. Deze methodes zijn hierdoor ook de meest gangbare methodes en worden het meeste uitgevoerd.

De prijs voor een dergelijke behandeling met LASIK of LASIK ligt onder de prijs van € 1000, terwijl een Artisan Lens behandeling al gauw meer dan € 3000 zal kosten.

Het is vaak goedkoper om de behandeling in het buitenland te laten uitvoeren. Deze reizen naar bv. Istanbul of Turkije zijn zelfs inclusief de reiskosten nog goedkoper dan een behandeling in het binnenland. Meestal hebben deze buitenlandse oogklinieken ook meer ervaring met ooglaser behandelingen dan de binnenlandse medische centra, voornamelijk omdat ooglaserbehandelingen hun hoofdactiviteit is.


Ooglaseren

Wilt u uw ogen laten laseren? Bent u het dragen van een bril of contactlenzen ook zo zat ? Tegenwoordig is het laten laseren van uw ogen, een veilig en betaalbaar alternatief. Geen gedoe meer met het opzetten van uw bril of geïrriteerde ogen van uw lenzen, maar zodra u uw ogen open doet ziet alles er scherp en strak uit.

Uw ogen laseren is met de techniek van tegenwoordig een simpele ingreep, waar u iedere minuut van de dag profijt van zult ondervinden. Een ooglaserbehandeling is wel een kostbare ingreep maar wel een ingreep waar u blijvend gemak van zult hebben en op termijn is het goedkoper dan het dragen van een bril of contactlenzen. Verder is het zo dat de ooglaserbehandeling mogelijk (gedeeltelijk)vergoed wordt door uw zorgverzekering, raadpleeg hiervoor wel even de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

OoglaserenDe meest gekozen techniek om uw ogen te laten laseren is de LASIK, hiermee kunt u na 48 uur weer gewoon aan het werk, bij een LASEK behandeling zult u een iets langere tijd moeten herstellen.

Is ooglaseren veilig ?

Uw ogen laseren blijft natuurlijk een medische ingreep en dus zal het altijd een risico met zich mee brengen, maar bij minder dan 1% van de mensen welke hun ogen laten laseren treedt er ook daadwerkelijk een complicatie op, dit is dan vaak simpel op te lossen door oogdruppels te gebruiken.

Het resultaat na een ooglaser behandeling is in de meeste gevallen al binnen 24 uur te zien en de behandeling duurt ongeveer 10 minuten voor beide ogen. De huidige technologie zorgt er voor dat de behandeling van het netvlies 10 seconden in beslag neemt en het bijstellen van de oogsterkte gebeurt in minder dan 1 minuut. Tijdens de ooglaser behandeling zullen de ogen verdoofd zijn.

Kosten ooglaseren

De kosten om uw ogen te laten laseren zijn erg verschillend u kunt hiervoor het beste een kliniek naar keuze voor uitzoeken en daar een afspraak mee maken, het vooronderzoek is in de meeste gevallen gratis.


Wanneer ben ik geschikt om mijn ogen te laten laseren ?

De meeste mensen krijgen na het vooronderzoek te horen dat ze geschikt zijn om hun ogen te laten laseren, maar het kan ook zo zijn dat u niet geschikt bent voor de ingreep. Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen zo mag de sterkte van uw ogen niet verder afwijken dan 4,5 dioptrie in het geval van verziendheid, maximaal twaalf dioptrie bij bijziendheid en zes dioptrie bij astigmatisme.

Ooglaser technieken

Voor bijna elke soort van oogafwijking is er een ooglaserbehandeling beschikbaar die uitgevoerd kan worden. Als u aan de voorwaarden voldoet die op voorhand zijn opgesteld door de behandelde arts. De meest gebruikte methodes zijn Lasik, Lasek en Wavefront. Deze ooglaser methodes worden in heel Europa toegepast. Tegenwoordig worden deze behandelingen ook aangeboden in landen als Turkije en Tunesië, daar zijn deze veel goedkoper maar let wel op dat u uw vooraf goed laat voorlichten, het gaat hier tenslotte wel om uw ogen!